bouw tips

Hoe krijgt het schroeffundament zijn stabiliteit?

Het schroeffundament is een innovatief en betonvrije funderingsoplossing.
Een funderingsmethode die steeds meer bekendheid krijgt maar die soms nog wat vragen oproept. Een fundament zonder beton? Is het wel stabiel en kan het veilig een constructie dragen? 

In dit blog leggen wij uit hoe het schroeffundament technisch werkt en van welke factoren het draagvermogen, en daarmee de veiligheid van deze funderingsmethode, afhangt. Het principe erachter is even simpel als briljant.

Het principe van de schroef in de grond

Het schroeffundament is een grond verdringende funderingspaal en vindt haar oorsprong in één van de oudste funderingstechnieken: de paalfundering die in de praktijk al duizenden jaren wordt toegepast en beproefd is. In tegenstelling tot vroegere vormen van hout, is het schroeffundament van tegenwoordig een thermisch verzinkte stalen buis met een gelaste schroefdraad, ontworpen om horizontale en verticale lasten op te nemen. De fundamenten worden geïnstalleerd met behulp van een montagemachine. Er vindt dus geen grondverzet plaats bij circulair funderen.

In principe werkt het schroeffundament op dezelfde manier als het indraaien van een gewone schroef in de muur of in een houten wand. Door de schroef met behulp van kracht in te schroeven, ontstaat er een vorm sluitende verbinding tussen de schroef en het hout. Vorm sluitend betekent in dit geval dat de schroef grip krijgt in het hout en dus stevig verbonden is.  

Als u een schroeffundament met voldoende indraaikracht in de grond monteert, gedraagt ​​de verbinding zich op dezelfde manier. In het gebied van de gelaste schroefdraad (de indraaispiraal) zoekt het fundament zich een weg in de bodem. Hierbij wordt de grond tijdens het inbrengen zijdelings verdrongen en wordt de bodemstructuur daarmee verdicht waardoor een extra compressie ontstaat op de schacht van de buiswand. Vervolgens kunnen aanzienlijke lasten worden opgenomen.

Als u een schroeffundament met voldoende indraaikracht in de grond monteert, gedraagt de verbinding zich hetzelfde. In het gebied van de gelaste schroefdraad resp. indraaispiraal zoekt het fundament zich een weg in de bodem. Hierbij wordt de grond tijdens het inbrengen zijdelings verdrongen en wordt de bodemstructuur daarmee verdicht waardoor een extra compressie ontstaat op de schacht van de buiswand. Aanzienlijke lasten kunnen vervolgens worden opgenomen.

De bodem bepaalt

Het is duidelijk dat de bodemgesteldheid een zeer belangrijke factor is voor het draagvermogen van het schroeffundament. Want alleen door de interactie tussen schroeffundament en bodemstructuur kan het schroeffundament een daadwerkelijke fundering worden. Het schroeffundament bepaalt het interne draagvermogen en de bodemstructuur het externe draagvermogen van de fundering.  

Een bodemsondering is essentieel voor de beoordeling van het externe draagvermogen. Deze geeft informatie over de verschillende grondsoorten, hoe de consistentie van de grond moet worden beoordeeld en waar de dragende lagen zich bevinden. 

Niet elke bodemsoort is even geschikt om lasten te dragen. Daarbij spelen veel factoren een rol. Onder meer de samenstelling van de individuele bodemelementen, de dichtheid van de bodemlagen en mogelijke grondwaterbewegingen. 

Met deze kennis, de gegevens van de in te voeren belastingen en de prestatiegegevens van de schroeffundamenten, kan de funderingslay-out uiteindelijk worden berekend. Belastingproeven geven informatie over het daadwerkelijke draagvermogen van de ondergrond, die voorafgaand aan de projectplanning kunnen worden uitgevoerd.

Belangrijk: vakbekwame installatie

Een andere belangrijke factor voor het draagvermogen van de fundering ligt uiteindelijk in de montagetechniek. Voor de installatie is een grote verscheidenheid aan machines beschikbaar, variërend van elektrische montagemachines tot hydraulisch bediende aanbouwdelen voor graafmachines tot zelfrijdende rupsvoertuigen voorzien van een slede-geleide makelaar. Ongeacht welk machinetype wordt gebruikt, ze hebben allemaal één ding gemeen: voor de bediening ervan is altijd een ervaren en competente machine-operator nodig.

Bij het juist indraaien van schroeffundamenten dient met verschillende aspecten rekening te worden gehouden. Het schroeffundament dient onder andere gelijkmatig met voldoende indraaimoment te worden gemonteerd. Zowel het indraaimoment als de waterpas dient in de gaten te worden gehouden om ervoor te zorgen dat de fundering loodrecht wordt gemonteerd. Uitlijnfouten en onnauwkeurige installatie kunnen een negatieve invloed hebben op onder andere het draagvermogen. Toch is de montage van schroeffundamenten relatief goed en eenvoudig te leren. Het absoluut haalbaar indien u de installatieaanbevelingen van de fabrikant opvolgt.

Conclusie

Bij schroeffundamenten geldt hetzelfde als bij elke andere fundering. Als het product, de grond en de montagevaardigheden samengaan, kan er een stevige basis worden gelegd. Schroeffundamenten zijn absoluut veilig. Daarnaast is het vooral een innovatief en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele funderingsmethodes. Het toepassingsgebied strekt zich uit van DHZ, semiprofessionele toepassingen alsmede professionele toepassingen.

PNL biedt een breed standaardassortiment Krinner schroeffundamenten en bijbehorende montagemachines.

Waar kunnen we u bij helpen?

Wilt u meer informatie over onze machines en ons (hand)gereedschap of wilt u advies bij het maken van de juiste keuze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
contactlink

Waar kunnen we u bij helpen?

Wilt u meer informatie over onze machines en ons (hand)gereedschap of wilt u advies bij het maken van de juiste keuze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
contactlink