Tiny house funderen

CIRCULAIR FUNDEREN

Funderen Tiny House

Het circulair funderen van een Tiny House

Een tiny house heeft een goede fundering nodig om stevig en waterpas te staan. Je wilt immers niet het risico lopen dat je tiny house scheef komt te staan.

Los van het feit dat het vervelend is dat de vloer niet waterpas is, kan door het scheefzakken de constructie onder spanning komen te staan en zelfs scheuren.

Wanneer de leidingen die aan je tiny house verbonden zijn, niet mee kunnen bewegen met de verzakking, dan kunnen die doorbuigen en in het ergste geval zelfs openbarsten.

Daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten.

Het plaatsen van een stevige fundering onder je tiny house is een absolute aanrader, zeker bij permanente bewoning op een vaste plaats.

Met onze montagemachines kunnen wij op de millimeter nauwkeurig, de juiste fundering aanbrengen.

Voordelen circulair funderen:

  • Gemaakt van tot 70% gerecycled Europees staal
  • Weinig impact op de grond
  • Minimale overlast voor omgeving
  • Behoud van natuurlijk afwatering
  • Hergebruik van fundering is mogelijk

Funderen Tiny house

Milieuvriendelijk funderen van een tiny house met schroefpalen

Je kunt een tiny house gemakkelijk milieuvriendelijk funderen door gebruik te maken van een schroefpaalfundering. Een schroefpaalfundering wordt opgebouwd uit verschillende schroefpalen.

Er zijn verschillende redenen waarom het funderen van een tiny house met schroefpalen milieuvriendelijk is.

1. Onze Krinner schroefpalen worden gemaakt van tot wel 70% gerecycled Europees staal.

2. Voor het plaatsen van een schroeffundering onder een tiny house, zijn geen zware machines nodig. Daardoor wordt er veel minder CO2 uitgestoten, dan dat bij een betonfundering het geval zou zijn. Het gebruik van schroefpalen is een enorme besparing op de CO2 footprint ten opzichte van een betonfundering.

3. De schroeffundering kan meestal in een dag geplaatst worden. Dat scheelt in de uitstoot, omdat we de volgende dag niet terug hoeven te rijden. Ook bij slecht weer kan de fundering gewoon geplaatst worden.

4. Het plaatsen van de fundering geschiedt trillingvrij en zonder overlast voor de omgeving.

5. Doordat het tiny house op palen staat kan het regenwater dat niet wordt opgevangen, gemakkelijk onder de woning op een natuurlijke manier de grond in trekken.

6. Door het open karakter van de fundering, kan de natuur veel gemakkelijker gebruik blijven maken van de bodem onder de woning.

7. Wanneer uw tiny House verplaatst moet worden, kan de schroeffundering eenvoudig uit de grond worden gedraaid en worden meegenomen. De oude standplaats wordt dan eenvoudig teruggebracht tot op het maaiveld. De gaten in de grond zullen zich in de loop van de tijd weer verdichten. Om dit proces te versnellen, kunt u er ook voor kiezen om de gaten op te vullen met zand.

8. Indien de uit de grond gedraaide schroefpalen nog volledig in takt zijn, dan kunnen deze worden hergebruikt.

9. Als dat niet het geval is dan kunnen de palen eenvoudig worden gerecycled.

 

Wat kost een tiny house funderen met schroefpalen?

Fundering Tiny house met schroefpalen

De kosten voor het funderen van uw tiny house worden onder andere bepaalt door twee factoren:

1. – Het gewicht en de gewichtsverdeling van uw huis.
2. – De kwaliteit van de ondergrond waarop uw tiny house geplaatst wordt.

De combinatie van deze twee factoren bepaalt hoeveel, welke maat en welke lengte schroefpalen er voor de fundering nodig zijn.

Om een indicatie te krijgen van de kosten voor het funderen van uw tiny house, raden wij u aan om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Wanneer u een exact kostenplaatje wilt hebben, hebben wij meer informatie nodig.

 

Gewichtsverdeling tiny house

Ondanks dat een tiny house geen zwaar gebouw is, speelt de gewichtsverdeling van uw specifieke woning een rol bij het bepalen van de juiste maat schroefpaal.

De ontwerper of bouwer van uw tiny house, zou u daar over moeten kunnen informeren.

 

Sonderen van de ondergrond voor de fundering

De samenstelling van de Nederlandse grond kan heel grillig zijn. Op een afstand van een paar meter, kan de grond op verschillende dieptes opeens uit heel andere bodemlagen bestaan.

Het is daardoor niet ongebruikelijk dat bij het berekenen van een stevige fundering voor een tiny house, schroefpalen van verschillende lengtes moeten worden gebruikt.

Met een gewichtsverdeling van uw tiny house en een sonderingsrapport, kunnen wij exact berekenen welke schroefpalen voor uw project nodig zijn.

 

Advies

Heeft u nog vragen over het funderen van uw tiny house, neemt u dan gerust contact met ons op voor advies.

We horen graag van u.

Waar kunnen we u bij helpen?

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van circulair funderen bij uw bouwproject?
Wij adviseren u er graag over. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

contactlink

Waar kunnen we u bij helpen?

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van circulair funderen bij uw bouwproject? Wij adviseren u er graag over. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!
contactlink