professionele tips

Duurzaam bouwen met schroeffunderingen

Klimaatverandering en het omgaan met eindige, natuurlijke hulpbronnen is niet alleen een grote uitdaging voor de komende decennia, het is ook een onderwerp dat zich uitstrekt over alle gebieden van menselijke activiteit. Duurzaam handelen is dan ook het motto voor de toekomst, en vooral in de bouwsector. Maar wat houdt duurzaam bouwen eigenlijk in? En waarom passen schroeffundamenten bijzonder goed binnen het duurzaam bouwen?

De basisprincipes van duurzaam bouwen

De term ‘duurzaamheid’ is eigenlijk een overkoepelende term die we zowel gebruiken voor het behoud van onze wereld en directe omgeving als voor het bieden van gelijke kansen voor toekomstige generaties. Dit doen we door bewust om te gaan met en het gebruiken van natuurlijke bronnen en grondstoffen.

Hoewel het niet alleen om ecologische hulpbronnen gaat, is een duurzame aanpak vooral belangrijk in de bouwsector. Daar maken we namelijk gebruik van een groot aantal natuurlijke bronnen.

De basisprincipes van duurzaam bouwen, die op Europees niveau zijn geregeld in ISO 15634, omvatten dan ook de bouw van constructies en gebouwen met evenveel aandacht voor ecologische, sociaal-culturele en economische aspecten.

Duurzaamheid is meer dan ecologie

De milieudimensie van duurzaamheid gaat in de eerste plaats over de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het behoud van het ecosysteem. Dit geldt voor zowel de globale als de lokale omgeving. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het optimale gebruik van bouwmaterialen, het gebruik van energiebronnen of het grondverbruik.

Maar er is meer. Want daarnaast worden zowel de energiestromen bij de vervaardiging van bouwproducten als het gebruik van gebouwen over de gehele levenscyclus meegenomen. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met de bouw zelf, maar ook met het transport en de installatie of demontage.

 Het doel is om het kapitaal aan hulpbronnen zo economisch mogelijk te gebruiken met betrekking tot de bouw en het gebruik van het gebouw. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van duurzame bouwproducten en materialen.

Duurzaamheid begint bij de basis

De beste manier om te beginnen met het selecteren van duurzame bouwproducten is door te beginnen bij de fundering en een oplossing te kiezen die perfect past bij de gedachte achter duurzaam bouwen. Schroeffunderingen zijn in alle opzichten een duurzaam en innovatief alternatief voor traditionele betonfunderingen. Daarnaast bieden schroeffunderingen nog veel meer voordelen.

Waarom zijn schroeffundamenten duurzaam en milieuvriendelijk?

Schroeffunderingen zijn verdringingspalen van thermisch verzinkt staal, die met behulp van speciale schroefmachines als puntfunderingen in de grond worden geschroefd. De schroef krijgt zijn stabiliteit door de optredende schachtwrijving op de buiswand en de interactie van de grond met de schroefdraad van het fundament. Graafwerkzaamheden worden in dit proces niet uitgevoerd waardoor de PFAS-problematiek aan ons voorbij gaat. Onze Krinner schroeffundamenten voldoen dus aan alle criteria van duurzaamheid. We lichten ze graag nog even toe.

Ecologisch verantwoord

Bij circulair funderen middels schroeffundamenten vindt er geen uitgebreide bodemafsluiting plaats en wordt het bodemecosysteem niet vernietigd. Dit geldt voor de gehele levenscyclus van hetgeen dat wordt gefundeerd. Nadat de fundering is verwijderd, herstelt de bodemstructuur zich namelijk volledig. Bovendien zorgen de lichte maar toch krachtige schroefmachines ervoor dat er tijdens de installatiewerkzaamheden nauwelijks schade aan de grond wordt toegebracht. Ten aanzien van de montage van schroeffunderingen is grondverzet vrijwel nooit nodig.

Economisch voordeel

Het gebruik van schroeffundamenten heeft verschillende economische voordelen. Door het vermijden van bodemafsluiting kan bijvoorbeeld regenwater uit de omgeving van het gebouw direct onder de constructie wegstromen. Het hoeft dus niet in het riool te worden geloosd. Dit levert een mooie kostenbesparing op. Gezien de hele levenscyclus is het mogelijk om al in de planningsfase rekening te houden met mogelijke demontagekosten na de gebruiksperiode. Een deel van deze kosten kan worden gecompenseerd door inkomsten uit het recyclen van de gebruikte materialen. Bovendien kunnen deze materialen – na inspectie – wellicht weer opnieuw voor andere projecten worden hergebruikt.

Socio-cultureel

Schroeffunderingen zijn een van de oudste funderingstechnieken die de mensheid kent. Dit onderstreept de culturele waarde van schroeffundaties. Het grootste voordeel van deze funderingsmethode vind je in de functionaliteit. Met de mogelijkheid om de fundering gemakkelijk en snel te demonteren, kunnen bijvoorbeeld gebouwen op vrijwel elk moment worden aangepast aan de leefomstandigheden van de bewoners. Zeker bij tijdelijke constructies of containerconstructies is dit een daadkrachtig argument.   

Conclusie

Schroeffunderingen zijn een duurzaam alternatief voor traditionele beton- funderingen en voldoen aan de criteria van de basisprincipes van duurzaam bouwen.

Krinner, als toonaangevende leverancier van schroeffundamenten, en PNL als de exclusieve partner voor de Nederlandse markt, bieden een breed scala aan schroeffundamenten en geschikte montagemachines voor een verscheidenheid aan DHZ, semiprofessionele als professionele toepassingen (houtbouw, verkeerstechniek, woon-infra, rail-infra etc.).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of advies bij het maken van de juiste keuze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

U kunt ons telefonisch bereiken (013 – 536 00 60) of via e-mail (info@pnl.nl).

Waar kunnen we u bij helpen?

Wilt u meer informatie over onze machines en ons (hand)gereedschap of wilt u advies bij het maken van de juiste keuze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
contactlink